Loading...
Create Account

Call Center / (0535) 2127869

Hizmet Sözleşmesi

Homepage Hizmet Sözleşmesi
Share with Your Loved Ones

Hizmet Sözleşmesi

EMLAK ALICI veya SATICISI İLE  EMLAKCIM arasında sözleşme!

1. ADI SOYADI:                                                 ADRES:
TELEFON:
 EV:                                                         GSM:                                       WHATSAAP: :
2. GAYRİMENKUL ADRES:

ÇEŞİT::   EV  (   )   APT. DAİRESİ    BİNA  (    )   DEPO (    )  BÜRO (    )  DÜKKAN (    )   DİĞER (    )   
TAPU BİLGİSİ:
İLİ :                                                İLÇE :                                      MAHALLE :                                          SOKAK :
ADA :                                            PAFTA :                                  PARSEL :                                      MÜLKİYET ÇEŞİDİ :
HİSSE ORANI :                             ÖZELLİKLER:                          ALAN (m2) :                                    ODA SAYISI :
İNŞAAT TARİHİ :                          CEPHE : DOĞU  (   )  BATI (    )  KUZEY (    ) GÜNEY (    )
ASANSÖR  (    )   OTOPARK (    )      Y. HAVUZU (    )  KALORİFER  (    ) KOMBİ (    ) DOĞALGAZ  (    ) MAZOT (    )  FUEL-OIL (    ) 
GÜNEŞ ENERJİSİ  (    )

3. SATIŞ  SATIŞ BEDELİ :                                               ÖDEME ŞEKLİ :                            VADELİ                            PEŞİN       

GÖSTERİM ZAMANI:  HAFTA İÇİ   (  )      HAFTA SONU    (  )      SAAT:

4. KONU VE TARAFLAR                                                                                             

5. YETKİ
5.1. ARACI, sözleşme süresince sözkonusu gayrimenkulün satışı amacıyla her türlü imkanı kullanmak ve uygun bir müşterinin bulunması halinde satıcı ile alıcı arasında akdedilecek sözleşmeyi hazırlamakla yükümlüdür.

5.2. Sözleşme konusu gayrimenkulun satışı amacıyla kullanılacak her türlü pazarlama aracının (ilan, reklam vs.) masrafı ARACI’ya aittir. 

5.3. SATICI, gayrimenkulün müşterilere gösterilebilmesi için, sözleşme süresince ARACI ile belirlenen makul zamanlarda gayrimenkule giriş imkanı sağlamakla yükümlüdür.

5.4. SATICI, sözleşme süresince kendisine gelen başvuruları ARACI’ya bildirmek ve tüm işlemleri ARACI ile beraber yapmakla yükümlüdür. 

5.5. SATICI sözleşme süresince satış fiyatını arttıramaz.

6. HİZMET BEDELİ
Hizmet gerçekleştiğinde,ALICI VE SATICI yukarıda yazılı hizmet bedelinin %.(ÜÇ) 3.+ KDV’sini ARACI’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7.  SATICI, ARACI tarafından önerilen bir kuruluş veya alıcıyla ya da alıcının I. derece akrabaları, eşi, kan veya sıhri hısımları, annesi, babası, kardeşleri, ortağı veya idarecisi – çalışanı bulunduğu şirket, dernek, vakıf gibi kuruluşlar ile sözleşme süresinin sona ermesinden itibaren ..Bir Yıl. süre içinde satışı gerçekleştirirse, ALICI VE SATICI yukarıda yazılı hizmet bedelinin %.(ÜÇ) 3.+ KDV’sini ARACI’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  Belirtilmiş olan hizmet bedelini ve ayrıca hizmet bedeli kadar cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

8. KAPARO
SATICI, alıcının bulunması halinde ARACI’nın satış bedelinin maksimum %10’u tutarında kaparo almasına muvafakat eder

9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, GEÇERLİLİĞİ VE SONA ERMESİ 
9.1. İşbu sözleşme ...../...../202… tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve imzalanmıştır. 
9.2. Sözleşme, SATICI tarafından imzalanması tarihinden itibaren .Bir yıl süre ile geçerlidir. 
9.3. Sözleşme süresinin bitiminden en az ..Bir Ay. süre önce yazılı fesih bildiriminde bulunulmadığı takdirde, sözleşme aynı şartlarla yenilenmiş sayılır.

10. CEZAİ ŞARTLAR
10.1. SATICI, sözleşme süresi içersinde gayrimenkulün satışından  vazgeçer ya da sözleşmeyi feshederse,
10.2. SATICI, sözleşme konusu gayrimenkulün satışı amacıyla başka kişi veya kuruluşlar aracılığıyla ya da kendi başına işlemde bulunursa,
10.3. SATICI, sözleşme esasları çerçevesinde alıcı bulunmasına rağmen herhangi bir şekilde satışı engellerse,

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde .MERSİN. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir......./....../202..

12. SON HÜKÜMLER 
12.1. Gayrimenkul üzerindeki emlak vergisi ve sair borçlar satış öncesinde SATICI tarafından ödenerek alıcıya teslim edilecektir.
12.2. Gayrimenkulün tapuda devrine ilişkin yasal harçlar mükelleflerine ait olup, masraflar taraflarca eşit oranda karşılanır.

EMLAK KOMİSYONCUSU        ADI SOYADI:  İbrahim Çim                          GAYRİMENKUL SAHİBİ / VEKİLİ    ADI SOYADI:    

ADRES:    Mahmudiye Mah 108. Cadde No:22 Akdeniz / MERSİN        ADRES:
TEL:    0535 212 7869                                                                                       TEL:                                                                

Bu sözleşmenin şartlarını kabul ettiğimi onaylarım.  

Place an ad for free right now, find a buyer as soon as possible.

Place an Ad for Free!

Immediately Submit Your
Ad Application
.

Our Consultants
Review Your Application
.

Your ad
Be Published for Free on our Entire Network
!

Copyright © 2016. All Rights Reserved.